คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ เข้าร่วมโครงการพัฒนา Soft Skills
ประชาสัมพันธ์ แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (ทุกคน!!!)
เข้าร่วมโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม “กิจกรรมที่ 1 สร้างวิศวกรสังคม” ณ หอประชุมประกายเพชร โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 : 25 - 26 มิถุนายน 2567
>>> คณะวิทยาการจัดการ
>>> คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
>>> คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รุ่นที่ 2 : 27 - 28 มิถุนายน 2567
>>> คณะครุศาสตร์
>>> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การแต่งกายผู้เข้าร่วมโครงการ
: วันแรก ชุดนักศึกษา
​​​ : วันที่สอง ชุดกีฬา กางเกงขายาว (ห้ามยีนส์)
หมายเหตุ : กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน2024-06-13   Admin   2 Views