คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 มีนาคม 2567 ติดต่อรับวุฒิการศึกษาฯ
แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 มีนาคม 2567 ติดต่อรับวุฒิการศึกษาฯ
ติดต่อรับวุฒิการศึกษาฯ (ด้วยตนเอง/ในกรณี รับแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบและผู้รับแทน)2024-04-02   admin   2 Views