คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ภาพกิจกรรม/โครงการ

แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทาง...

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการบ...

งานวิ่งราชภัฎรัน แอท ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน...

เริ่มแล้ว งานวิ่งราชภัฎรัน แอท ๒๕๖๖...

การแข่งขันทักษะเชิงวิชาการ แข่งขันตอบ ปัญหาภาษาอังกฤษ...

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math)...

งานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22 ...

การแข่งขันทักษะเชิงวิชาการคณะครุศาสตร์...