คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ภาพกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม การถวายพระพร - ถวายราชสดุดี - ถวายบังคม พระบาทสมเด็จ...

งานมหกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และการขับเคลื่อน Soft Power ...

วันสุดท้าย 10 กรกฎาคม 2567 บรรยากาศ งาน OPEN HOUSE บ้านครุศา...

บรรยากาศ งาน OPEN HOUSE บ้านครุศาสตร์ดินแดนแห่งการเรียนรู้...

การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์...

การประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 1/2567...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาครู...

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาครู...

***