คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2567ผ่านระบบออนไลน์ https://ksp67-2.thaijobjob.com
เริ่มรับสมัครสอบ เวลา 00.30 น. การทดสอบฯ ในครั้งนี้ ใช้แบบทดสอบทั้ง “ภาษาไทย” และ “ภาษาอังกฤษ”
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/2024/06/24/51138/2024-06-27   Admin   2 Views