คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147
 
  (สำหรับสถาบันอุดมศึกษา)คู่มือการดำเนินงาน
(สำหรับสถาบันอุดมศึกษา)คู่มือการดำเนินงาน
2024-05-30    
.........................................................................................................................................

 
  คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
2024-04-18    
.........................................................................................................................................

 
  คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและ ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและ ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
2024-04-01    
.........................................................................................................................................

 
  คู่มือการจัดการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
คู่มือการจัดการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
2024-02-15    
.........................................................................................................................................

 
  คู่มือการจัดการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
คู่มือการจัดการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
2024-02-15    
.........................................................................................................................................

 
  ศูนย์สอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
ศูนย์สอบการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
2024-02-13    
.........................................................................................................................................

 
  คุรุสภาเปิดแผนการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ.2567
คุรุสภาเปิดแผนการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ.2567
2024-01-22    
.........................................................................................................................................

 
  คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ
คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ
2024-01-19    
.........................................................................................................................................

 
  คุรุสภาเปิดให้สถานศึกษาเสนอโครงการ (E-PLC) ประจำปี 2567

2024-01-14    
.........................................................................................................................................

 
  ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
ข่าวจากคุรุสภา
2023-09-08    
.........................................................................................................................................