คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
               ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566
               เฟส 2 (KSP Webinar 2023) ระหว่างวันที่ 9 -10 กันยายน 2566
ภายใต้หัวข้อ The Professional Education Hub: Smart Educators ครอบคลุม 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่
               1 Smart Teacher
               2 Smart Classroom
               3 Smart Principal & Supervisor การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนกระบวนทัศน์
เพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีเปิดการประชุม การปาฐกถาพิเศษ การบรรยาย การเสวนาที่สอดคล้องกับ Theme โดยวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 16 หัวข้อ ในรูปแบบออนไลน์
               เปิดลงทะเบียนเฟส 2 ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
               รับจำนวนจำกัด
ห้องประชุม 1 รับสมัคร จำนวน 3,000 คน และที่นั่งสำรองอีก 2,000 คน
ห้องประชุม 2 รับสมัคร จำนวน 1,000 คน และที่นั่งสำรองอีก 1,000 คน
ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
               ลงทะเบียนผ่านทาง เว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th
หรือผ่านแอปพลิเคชัน OnePlatform ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านแชทถามตอบของ เว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th หรือแอปพลิเคชัน OnePlatform.
ดูรายละเอียดและกำหนดการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/07/44989/
               การประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 KSP Webinar 2023 ภายใต้แนวคิด The Professional Education Hub Smart Educators จัดเต็ม 2 เฟส ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2566
ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มีองค์ความรู้ที่คัดสรรมาจากหลายหน่วยงานที่น่าเชื่อ มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบเอกสาร คลิป ฯลฯ ซึ่ง มาจากรางวัลต่างๆ ของคุรุสภา โดยจัดหัวข้อ 11 ด้าน


ดาวโหลดรูป2023-09-08   Adminder   9 Views