คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   คุรุสภาเปิดแผนการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ.2567
คุรุสภาเปิดแผนการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 4 ครั้ง 18 รอบ 15 ศูนย์สอบทั่วประเทศ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/2024/01/20/48749/

2024-01-22   Adminder   2 Views