คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์ https://ksp66.thaijobjob.com
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/09/45544/2024-04-18   admin   2 Views