คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและ ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและ ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
ดาวน์โหลด!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ผ่าน Google Drive ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1-OT1KqgHlUq9mQWK1I6u4ft2ohFQjQo82024-04-01   admin   2 Views