คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 64) ทุกคน
แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 64) ทุกคน เข้าร่วม โครงการอบรมกิจกรรมงานครู เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและเสริมสร้างความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2567 (กิจกรรมบังคับ) ณ หอประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 -9.00 น. การแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา2024-06-06   Admin   2 Views