คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147
 
  คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานด้วย Canva
2023-08-22    
.........................................................................................................................................

 
  4 ข้อควรตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ
สอบปิดภาคการศึกษา 1/65
2023-08-20    
.........................................................................................................................................

 
  การอบรมอบรมวิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดการอบรมอบรมวิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง
2023-08-20    
.........................................................................................................................................