คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147
 
  การพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 รุ่นที่ 2 (3ธ.ค.2566)
การพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 รุ่นที่ 2 (3ธ.ค.2566)
2023-12-05    
.........................................................................................................................................

 
  การพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 รุ่นที่ 1 (2ธ.ค.2566)
การพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 2 รุ่นที่ 1 (2ธ.ค.2566)
2023-12-04    
.........................................................................................................................................

 
  อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA)
อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA)
2023-11-25    
.........................................................................................................................................

 
  การพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 รุ่นที่ 3 (18พ.ย.66)
การพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 รุ่นที่ 3 (18พ.ย.66)
2023-11-20    
.........................................................................................................................................

 
  โครงการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
โครงการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
2023-11-05    
.........................................................................................................................................

 
  ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างประจำร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างประจำร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
2023-10-28    
.........................................................................................................................................

 
  ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะครู

2023-10-24    
.........................................................................................................................................

 
  โคลงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2023-10-10    
.........................................................................................................................................

 
  คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานด้วย Canva
2023-08-22    
.........................................................................................................................................

 
  4 ข้อควรตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ
สอบปิดภาคการศึกษา 1/65
2023-08-20    
.........................................................................................................................................

 
  การอบรมอบรมวิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดการอบรมอบรมวิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง
2023-08-20    
.........................................................................................................................................