คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะครู
               ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะครู “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ” เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
               ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> https://drive.google.com/file/d/1gwnD1zGAauqPPPKyMrw1oU-hoyavCKWp/view
               Download แบบตอบรับเข้ารับการพัฒนาได้ที่ >> https://drive.google.com/file/d/1ax14ggbrcX2JCZ1ycW2Qgy0qXpUT4lM0/view
               ส่งแบบตอบรับเข้ารับการพัฒนาภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ได้ที่ >> https://drive.google.com/file/d/1ax14ggbrcX2JCZ1ycW2Qgy0qXpUT4lM0/view
2023-10-24   ครุศาสตร์   9 Views