คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   4 ข้อควรตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ
4 ข้อควรตรวจสอบก่อนเข้าห้องสอบ
1.พกบัตรนักศึกษา
2.ไม่เข้าสายเกิน 15 นาที
3.ปิดเครื่องมือสื่อสาร
4.ระมัดระวังทรัพย์สินของตนเอง
สอบปิดภาคการศึกษา 1/65
อวยพรให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจทำข้อสอบเต็มที่
ขอให้ความรู้และประสบการณ์จากกระบวนการเรียนรู้ช่วยส่งผ่านต่อยอดให้ทุกคนนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตและการทำงานต่อไปนะคะ2023-08-20   ครุศาสตร์   9 Views