คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างประจำร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
กรมบัญชีกลาง ขอเชิญชวน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2 รอบ ผ่านทาง Facebook Live กรมบัญชีกลาง ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.2023-10-28   Adminder   9 Views