คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA)
อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA)และการประเมินผลตอบแทน ทางสังคมจากการลงทุน(SROI)


2023-11-25   Adminder   9 Views