คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   โครงการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
               วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมประกายทอง


ดาวโหลดรูป2023-11-05   Adminder   9 Views