bannerweb-teamplate1
bannerweb-teamplate2
bannerweb-teamplate3
previous arrow
next arrow

คณบดีคณะครุศาสตร์

 

ข่าวเด่น

เมนูข่าว

  • ข่าวกิจการนักศึกษา
  • ข่าวบริการวิชาการ
  • ข่าวอบรมสัมนา
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
Highligth

dd

โดย admin วันที่เผยแพร่ 2021-12-09
Views 23

Read More »

รูปภาพกิจกรรม

ความสุขคือการได้ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน ได้ทำงานที่ตนเองชอบ ได้ใช้ความสามารถเพื่อก่อให้เกิดผลที่ไม่ใช่แค่ประโยชน์ส่วนตน
แต่เป็นบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา เช่น ทำประโยชน์เพื่อสังคม

ข่าวทั่วไป

จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

5436
นักศึกษาระดับปริญญาตรี​
222
นักศึกษาระดับปริญญาโท​
333
นักศึกษาระดับปริญญาเอก​
0
SCOPUS
0
PUBMED
66
ISI
77
TCI