โครงการวิจัย มีทั้งหมด2 โครงการ

ชื่ออาจารย์ชื่อโครงการวิจัยปีงบประมาณเล่มเอกสาร
น้ำฝน เบ้าทองคำ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากข้าวเหนียวดำและความคงทนของสี 2557 link
น้ำฝน เบ้าทองคำ ศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟินนอลลิกทั้งหมดของเห็นป่ากินได้ 5 ชนิดจากป่าชุมชนบ้านน้ำจางในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 2556 link